divan şiiri olarak etiketlenmiş yazılar

 Kategori: Edebiyat   322 views (kez okunmuş)   Yorum Yok
13
Tem
Eskimeyen Sözler

   Ne eski olsun şiir ne yeni… Bana eskimeyen sözler lâzım. Bugün eski denilen şiirde eskimeyen o kadar söz var ki! Bu yüzden ben onu eski değil, eskimeyen şiir olarak görüyorum. Zaten klâsiklerin hususiyeti budur. Her şeyi yıpratan zaman cellâdı onları öldüremez. Bâkî’nin dediği gibi: “Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ”dır. Her asrın okuyucusu böyle sözlerde kendi rûhunun mânâsını bulur. […]

 Kategori: Edebiyat   505 views (kez okunmuş)   2 Yorum
01
Oca
Bâkî Kalan Bu Kubbede Bir Hoş Sadâ imiş

   “Edebiyattürkiye” adlı internet sitesinin forumunda çok güzel bir konuya rastladım. Divan şiiri deyince aklımıza ilk olarak hangi beytin geldiği sorulmuş. Ve konuyla ilgili birçok edebiyat sever görüş belirtmiş. Klasik şiirimizde öyle güzel beyitler var ki insan onlardan hangisini okusa “Evet,en güzeli bu!” diyor. Forumda paylaşılan beyitlerden birkaçını size sunmak istiyorum: Arz-ı hâl etmeğe cânâ seni tenha bulamam […]

 Kategori: Edebiyat   201 views (kez okunmuş)   Yorum Yok
20
Ara
Bâkî’nin Şiirlerinde Mahallîleşme İzleri

                Dîvân şiirinde 15. yüzyılda başlayan ve Necâtî Beg ile kendini kabul ettiren mahallîleşme akımının izleri Bâkî’de de görülmektedir. Şiirde halk söyleyişleri, atasözleri ve deyimleri kullanmayı esas alan bu anlayış, Bâkî tarafından da ihmal edilmemiş, şair bu anlayışı devam ettiren mısralar yazmıştır. Bâkî’nin şiirlerinde bunun bir çok örneği vardır. Kullandığı atasözleri ve deyimlerin […]

 Kategori: Edebiyat   1.506 views (kez okunmuş)   3 Yorum
02
Ara
Nef’î’nin Babasına Yazdığı Hiciv

      Klasik Türk şiirinin (dîvân şiiri) 17.yüzyılda yaşamış büyük şâiri Nef’î, kasidelerinde ve gazellerinde ahenk dolu bir ses ve güçlü bir söyleyişe ulaşmıştır. Nef’î’nin en çok hafızalara kazınan yönü ise hicivleri (birini yermek için yazılan şiir, yergi) olmuştur. Hicivde bir üstâd olan Nefî’nin sivri dilinden babası bile kurtulamamıştır. Nef’î, babasının kendisini küçük yaşta terk edip Kırım Hanının yanında zevk u […]

15
Kas
İnsan Demez Her Kim ki İnsandır Sana: Fuzûlî’nin Beyitlerinden Bir Demet

      Fuzûlî(öl.1566), Türk edebiyatının en büyük şâirlerinden biri, bir çok kişiye göre de en büyük şâiridir. Ömrünün tamamını Kerbelâ ve Bağdat civarında geçiren bu büyük şair, şiirlerinde lirizmin doruklarına çıkmış; aşkın binbir çeşit hâlini anlatırken sinesindeki ıstırâbı mısralarına hece hece nakşetmiştir. Onun her beyti insanın gönlündeki hazineden ne mücevherler sunar alabilene. Onun üslûbu kelimelerle yapılan […]

 Kategori: Edebiyat, Web Bilgisi   100 views (kez okunmuş)   2 Yorum
14
Eki
İnternette Bir Hoş Sadâ: divan.name

           İnternet sitelerinde genelde kaliteden ziyade bilgi yığını ve reytingi arttırıcı öğeler öne çıkıyor. Maalesef edebiyat gibi niteliğin öne alınması gereken bir alanda bile genelde bu tip sitelerle karşılaşıyoruz. Bir çok sitede edebî dönemler, şairler, şiir anlayışları basmakalıp ifadelerle geçiştirilip sonsuz bir umman olan edebiyatın sahası olabildiğine daraltılıyor. İşte tam böyle bir ortamda hakikî edebiyat âşığının […]

 Kategori: Edebiyat   92 views (kez okunmuş)   1 Yorum
17
Ağu
Kaybettiğim Hazineyi Arıyorum

      Ey ay yüzlü, servi boylu, hilâl kaşlı, âteşîn bakışlı, gönüller yakışlı, serv-i revân, kaşı kemân, gamzesi kalpleri yakan dilber! Nerdeysen gel de cemâlini bize göster! Sen gideli beri bu topraklardan, biz sahte güzellere tav olduk. Güzellik anlayışımız süflî derecelere indi. Aşk deyince şehveti anlar olduk. Hayâllerimizde yaşayan güzeldin sen. Sana en çapkın gözle bakan […]

 Kategori: Edebiyat   154 views (kez okunmuş)   2 Yorum
05
Nis
Bâkî: Muhteşem Devrin Muhteşem Şâiri

  16. asır… Devlet-i Âlî’nin en ihtişamlı dönemi. Tüm dünyaya “Muhteşem Süleyman” namıyla ihtişam salmış bir Kanun Koyucu’nun yönettiği en az pâdişâhı kadar muhteşem bir devlet. Şâir bir millet, devletinin böyle ihtişamlı devrinde elbette muhteşem bir şâir çıkaracaktır. Sultânü’ş-şuarâ Bâkî, Türk- İslâm tarihinin en güçlü devrine devri kadar güçlü bir sesle eşlik etmiştir. Osmanlı Türlçesi’ni […]

 Kategori: Edebiyat   113 views (kez okunmuş)   2 Yorum
04
Şub
Âşıkda Keder N’eyler

    Birçok edebiyatta olduğu gibi bizim edebiyatımızda da âşık dâimâ gam içindedir. Aşk onu devâsız bir derde salmıştır ve âşık, bu hastalığın ateşiyle sürekli yanmakta, ızdırâb çekmektedir. Acaba zâhirdeki bu hâl hakîkaten böyle midir? Şeyh Gâlib’i dinleyelim:            .         “Âşıkda keder n’eyler gam halk-ı cihânındır                    Koyma kadehi elden söz pîr-i mugânındır”           Aşk medeniyetinin en büyük âşıklarından “Hüsn ü Aşk” […]

 Kategori: Edebiyat   168 views (kez okunmuş)   3 Yorum
29
Oca
Bir Yergi Ustası’ndan Nükteler

    Nef’î (17. yüzyıl) Türk edebiyatının en önemli şâirlerindendir. En bilinen yönü hiciv ( karşındakini yermeye yönelik şiir, yergi) yazmaya meraklı olması ve bu konudaki ustalığıdır. Ben bu yazıda Nef’î’nin bu yönünü ortaya koyan iki güzel hadiseyi nakletmek istiyorum.       Osmanlı Paşalarının toplandığı bir mecliste söz dönüp dolaşıp yazdığı hicivlerle birçok kimseyi kendisine düşman eden […]

  • Sponsor1
  • Sponsor2
  • Sponsor3
  • Sponsor4
 0 Yorum  23 views kez okunmuş
 0 Yorum  93 views kez okunmuş
 0 Yorum  98 views kez okunmuş
 0 Yorum  98 views kez okunmuş
 0 Yorum  121 views kez okunmuş
 0 Yorum  106 views kez okunmuş
 64 Yorum  2.130 views kez okunmuş
 3 Yorum  1.506 views kez okunmuş
 28 Yorum  1.458 views kez okunmuş
 5 Yorum  773 views kez okunmuş
 6 Yorum  656 views kez okunmuş
 2 Yorum  638 views kez okunmuş
TEMA : atheme Wordpress Teması V1
Tasarım : aorhan  Css & Xhtml : Şirzat AYTAÇ  Wordpress Entegre : Betik
Copyright 2014 - Bu siteden hiç bir yazı yada materyal izinsiz koplayanamaz ve kullanılamaz.