Archive for Ağustos, 2019

8
Ağu

rind şeyhülislâm

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

mey âşık u rinde olmaz harâm Yahyâ
aşkla dolu şi’rin câm üzre câm Yahyâ
bir fetvâyla onu sen helâl edersin
değil mi ki adın Şeyhülislâm Yahyâ

fahri kaplan