27
Ağu

Kadîm Meclis (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan   Kategori: Edebiyat

kurulsun yine o rindâne meclisimiz
içinde bir mutrib bir de şuh sâkî olsun
ve de kasîdeler okuyalım Nef’î’den 
elimizde bir de Dîvân-ı Bâkî olsun

bir gazelle bizi mesrûr eylesin Yahyâ
yine şen şarkılar ile şakısın Nedîm
açılsın perdeler Fuzûlî ve Gâlib’le
şevk ile söylensin dillerde şi’r-i kadim

fahri kaplan

Tags:

Bu Yazı 27th Ağustos 2018 Pazartesi Saat 12:38 Edebiyat Kategorisine Yazıldı. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Lütfen Yorum Yaz

İsim
E-Posta Adresiniz
Websiteniz
Yorumunuz