Archive for Ağustos, 2018

27
Ağu

Vahdet Şarabının Sarhoşu

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

Fuzûlî’den bir beyit:

Kimi hüşyâr görsen sen ana vir câm ey sākī
Bi-hamdillâh Fuzûlî mestdür vahdet şarâbından

(Ey saki, kimi ayık görürsen sen ona kadeh ver. Allah’a hamd olsun, Fuzûlî vahdet şarabından sarhoş hâldedir)

Tags: ,

27
Ağu

Kadîm Meclis (şiir)

   Yazar: Fahri Kaplan    Kategori Edebiyat

kurulsun yine o rindâne meclisimiz
içinde bir mutrib bir de şuh sâkî olsun
ve de kasîdeler okuyalım Nef’î’den 
elimizde bir de Dîvân-ı Bâkî olsun

bir gazelle bizi mesrûr eylesin Yahyâ
yine şen şarkılar ile şakısın Nedîm
açılsın perdeler Fuzûlî ve Gâlib’le
şevk ile söylensin dillerde şi’r-i kadim

fahri kaplan

Tags: