18
Kas

Ölümünün 50. Yılında Yahya Kemal’e Hürmetle

   Yazar: Fahri Kaplan   Kategori: Edebiyat

. 

Tarihi dirilttin Kemâl sâhir misin?

Yoksa söz sultânı büyük şâir misin?

.

Ecdâdın rûhunu yansıttın bizlere,

Sen belâgatte bu kadar mâhir misin?

. 

Uçup gittin -eski şi’rin rüzgârıyle-

Üstâdım sen bülbül müsün tâir misin?

. 

Üslûbundaki mükemmellik de ne böyle;

Sözle mest eden üstâd-ı tâbir misin?

. 

Mübtelâ ettin Fahri’yi hâlis şi’re,

Merâk ederim Bâkî-i âhir misin?

.

                 Fahri Kaplan

.   

                 (Şiirin her türlü te’lif hakkı saklıdır.)

Tags: , ,

Bu Yazı 18th Kasım 2008 Salı Saat 23:43 Edebiyat Kategorisine Yazıldı. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Lütfen Yorum Yaz

İsim
E-Posta Adresiniz
Websiteniz
Yorumunuz